Professionals com a
motor de creixement.

Illas Juli es defineix per la suma de tots els seus professionals que signen la qualitat, experiència i la passió dels serveis i productes.

Director General i propietari
Josep Juli
josepjuli@illasjuli.com

Director Financer
Damià Sans

damia@illasjuli.com

Director d’operacions
Sergio Sanchez

sergiosanchez@illasjuli.com

Dep. Laboral
Xavier Rutllant
xavier@illasjuli.com